O NAMA

Ponovo tri d.o.o. Ulica kardinala Alojzija Stepinca 24 10 290 Zaprešić
Telefon:003851 3357 221 Fax: 003851 3357 220
email:redakcije@idejezamene.com
MARKETING marketing@idejezamene.com martina@idejezamene.com
 PRETPLATA pretplata@idejezamene.com
UREDNIŠTVO redakcija@idejezamene.com
PRIPREMA ZA TISAK ivana@idejezamene.com