09/04/2020

O NAMA

Ponovo tri d.o.o.
Ulica kardinala Alojzija Stepinca 24
10 290 Zaprešić
Telefon:003851 3357 221
Fax: 003851 3357 220
email:redakcije@idejezamene.com
MARKETING
marketing@idejezamene.com
martina@idejezamene.com
 PRETPLATA
pretplata@idejezamene.com
UREDNIŠTVO
redakcija@idejezamene.com
PRIPREMA ZA TISAK
ivana@idejezamene.com