IMPRESSUM

Ponovo tri d.o.o. Ulica kardinala Alojzija Stepinca 24, 10290 Zaprešić OIB:08439787438
Upis u trgovačkom sudu Zagreb (Tt-12/20403-4) Temeljni kapital: 20.000,00 kn Direktor: Mladen Baća ing.građ.
Telefon: 00385 1 3357 221 Fax: 00385 1 3357 220 E mail: redakcija@idejezamene.com
Kunski račun: Banka: OTP banka IBAN:HR67 240 700 011 004 913 95
Devizni račun: Banka: OTP banka IBAN:HR67 240 700 011 004 913 95 SWIFT:OTPVHR2X